Пирел


"ПИРЕЛ" АД е фирма с повече от 30-годишен опит в производството и сервизното обслужване на УКВ радиостанции и системи и аксесоари за тях. Основните продукти, произвеждани от нас са:Професионални УКВ радиостанции и системиРадиостанции в гражданския обхват -27 MHzРадиостанции в любителския обхватПолеви телефонни номераториРадиосистеми със специално предназначениеАнтениТокозахранващи и зарядни устройстваАкумулатори и акумулаторни батерииУправление на кранове и телфери по радиоканалИзделия от областта на битовата електроникa Основни клиенти на нашата продукция са:Министерство на отбранатаМинистерство на здравеопазванетоМинистерство на вътрешните работиМинистерство на териториалното развитие и благоустройствотоНационална електрическа компания"Водоснабдяване и канализация"Областните пътни управленияПредприятията от системата на "Градски транспорт"За нашите бизнес партньори предлагаме проектиране, изграждане, пускане в експлоатация и поддържане на различни УКВ радиостанции и ситеми, като се съобразяваме с конкретните специфични изисквания на всеки отделен клиент.Държавно акредитираната измервателна лаборатория за климатични и механични изпитания гарантира надеждността на произвежданите изделия.Фирмата разполага с висококвалифицирани кадри и модерна материална база, което ни осигурява конкурентни пазарни позиции и престижни бизнес партьори.Стратегическа задача на фирмата е непрекъснатото усъвършенстване на съществуващите изделия, както и създаването на нови конкурентноспособни продукти.
 
Проектен капацитет на основните мощности:Стационарни радиостанции  75 000 бр./год.Носими радиостанции 72 000 бр./год.Зарядни устройства 70 000 бр./год.Дуплексни системи  2 500 бр./год.Офиси в страната:ОФИС СОФИЯ
София 1330, ул. "Добротич" 329А
Телефон: 02/239 378, 232 941
e-mail: officepirel@bitex.comОФИС ВАРНА
Варна 9000, ул. "Владислав Варненчик" 85
Телефон: 052/610 597