Пилиг-Петър Игнев ЕТ


Павилион за търговия с храни.