Пиза Борд Компания


Изготвяне на рекламна стратегия, планиране на рекламен бюджет, медиаплан, календарен график и др.Проектиране и осъществяване на цялостни рекламни кампании Реклама във всички национални и регионални медии /вестници, списания, радио, телевизия и др./ Организиране на директна реклама Цифрово фото заснемане, дизайн и предпечат и др.