Петър Стефчев ЕТ


Извършва услуги в областа на деиности по управление на отпадъците, подготвя документация за издаване на разрешителни по чл.37 от закона за управление на отпадъците и други екологични консултации.