"петручио" ЕООД


ФИРМАТА ПРЕДЛАГА ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ! ИЗГОТВЯНЕ НА ВЕДОМОСТИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ КЪМ НОИ. ИЗГОТВЯНЕ НА ДНЕВНИЦИ ПОКУПКИ И ПРОДАЖБИ И СПРАВКИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗДДС, ИНТРАСТАТ И VIES ДЕКЛАРАЦИИ. СЪЩО ТАКА ИЗГОТВЯНЕ НА БИЗНЕС ПРОЕКТИ ЗА КРЕДИТИРАНЕ. ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ОБЯБЯВАНЕТО ИМ В АГЕЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР. СЧЕТОВОДНА КЪЩА " ПЕТРУЧИО" ПРЕДЛАГА ВСИЧКИ УСЛУГИ СВАРЗАНИ С ДЕИНОСТТА НА ФИРМИТЕ.

   ОСТАВЕТЕ ГРИЖИТЕ НА НАС !!!