Петро 2000-Петър Петров ЕТ


Павилион за хранителни стоки.