Петранка Гагова-Александра ЕТ


Павилион за търговия с храни.