Петита-Петър Габев ЕТ


Павилион за търговия с храни.