Перфект Секюрити


Вашият проект, доставка, монтаж и сервиз на алармени системи, пожароизвестяване, видеонаблюдение и запис, ел. брави, контрол на достъп (код, карти), специални и аварийни осветления (вход-изход). Лицензирана фирма за СОТ/СОД варианти на свързване -жилища, офиси, складове, магазини и сгради.