Персонал консулт - Г. Попов


Фирмата е специялизилана в :Организиране и провеждане на обучения-данъци и такси, социално и здравно осигуряване, управление на проекти, човешки ресурси, социален мениджмънт и др.; Организиране на събития.