Пенчо Станев ЕТ


Производство на отливки от цветни метали.