Пега-Петър Шилев ЕТ


Дейност в областта на химическата промишленост.