ПБ Проект


ПБ "Проект" изработва конструктивни проекти на сгради и съоръжения. Предлагаме точна количествена сметка за вложените бетон, армировка и кофраж. Проектиране на еднофамилни къщи, офис и жилищни сгради, производствени халета, фундаменти за поставяеми обекти. 
Стоманобетонни, метални, дървени и смесени конструкции. 
Освен конструктивни проекти можем да еи предлижим и цялостно проектиране включващо пълна проектна документация по всички специалности, нужна за строително разрешение. 
Предлагаме и нашите партньори - строители, за да ви улесним и в процеса на строителството на вашите обекти. 
Можем да ви помогнем и с документацията за узаконяване и пускане в експлоатация на вашия обект.
Изготвяме конструктивни становища при промяна предназначение, преустройства и др. (усвояване тераси, преграждане и разделяне на помещения и др.)
Нашето бюро може да ви бъде верен помощник във вашите инвестиционни проекти от проектантската маса до завършения продукт. 
дипл. инж. Р. Василев. - 0899 99 35 24