Партнер Къмпъни


Нашата мисия

Мисията на ПАРТНЕР КЪМПЪНИ е да предоставим качествени консултантски услуги за устойчиво развитие на нашите клиенти, нашите служители и бизнес партньори да споделят нашия успех, а нашите конкуренти да извървят пътя към доверието заедно с нас.

Нашата Визия

Да достигнем лидерска позиция на българския пазар в сферата на консултантските услуги при разработване и внедряване на системи за управление, както и при разработване и управление на проекти по Европейски програми.

За нас

ПАРТНЕР КЪМПЪНИ е консултантско дружество с екип от опитни, квалифицирани и мотивирани консултанти в разработването и управлението на проекти по Европейските програми . ПАРТНЕР КЪМПЪНИ разполага с компетентни одитори и консултанти за разработване, внедряване, поддръжка и подобряване на Системи за управление, в съответствие с Международните стандарти.

Услуги

Консултантски услуги:
- разработване и внедряване на системи за управление - ISO международни стандарти 9001, 14001, 20000, 22000, 27001, OHSAS 18001;
- поддръжка на системи за управление - ISO международни стандарти 9001, 14001, 20000, 22000, 27001, OHSAS 18001;
- провеждане на вътрешни одити на системи за управление - ISO международни стандарти 9001, 14001, 20000, 22000, 27001, OHSAS 18001;
- разработване и управление на проекти по Европейските програми;
- внедряване на ERP и CRM системи