Панайотов ET


Производство на трайни и малотрайни колбаси.