Палащурова-Вярка Палащурова ЕТ


Магазин за хранителни стоки. Фурна за тестени изделия.