Пайплайф България ЕООД


Разработване, производство и разпространение на пластмасови тръбни системи. Пайплайф предлага решения за пълния воден цикъл, разпределение на мощност и промишлени приложения. Пречиствателни съоръжения. Мазнино и маслоувители.