Охрана и банков сервиз Русе ООД


Осъществява денонощна физическа охрана на имуществото на физически и юридически лица, извършване на дейности по осигуряване на пожарната и аварийна безопасност на сгради и помещения на територията на цялата страна. Фирмата е сертифицирана съгласно стандарта за качество ISO 9001:2000.