Отел Нет


Услуги в сферата на ИТ. OTEL.net предлага широка гама от решения за некомутируем и комутируем достъп до Интерент. Достъпът до високоскоростния канал е възможен чрез модем, LAN, или наета линия. В зависимост от избора се предлага и съответната техническа поддръжка.