ОС България ООД


ОС България е издател на тестове и други инструменти за оценяване. Част е от групата на Джунти ОС, имаща предствителства във Франция, Унгария, Румъния, Украйна и Русия. Тестовете, които предлагаме са адаптирани за България и обхващат пълния спектър на управлението на човешкия копитал - мотивация, ценности, лидерство, лоялност и др.. Извършваме оценяване на организационния климат и култура, организационни комуникациии и ефективност на управление.