Основно училище Яна Лъскова - Добра поляна


Основно училище.