Основно училище Св. Св. Кирил и Методий Горна Оряховица


  Основно училище.