Основно училище Св. св. Кирил и Методий - Влас


Основно училище.