Основно училище СВ.св.Кирил и Методий с. Замфир


Основно училище.