Основно училище Отец Паисий - Съединение


Основно училище.