Основно училище Асен Златаров - Царевец


  Основно училище.