Ормед


  Ормед е частна информационна агенция, специализирала в областта на стоматологията.От 1996 издава списание Dental алманах тримесечно издание за последните новости в областта на стоматологията и зъботехниката.Издава списание за каталожна търговия за стоматолози и зъботехници.Организира ежегодния Международен Конгрес по Естетична Стоматология Prodent в Пловдив през месец октомври.