Ореха - Юсеин Терзиев - Неджие Терзиева ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.