Оракъл Ийст Сентръл Юръп Лимитид клон България


Търговия и доставки на софтуерни продукти. От 1 юни 2002 г. Oracle е регистриран като клон на Oracle Централна и Източна Европа. В страната Oracle развива дейността си в следните бизнес направления търговия и доставки на софтуерни продукти за България и съседните страни, техническа поддръжка, услуги по обучение и консултации, маркетинг.