Оптикоелектрон Груп АД


Проектиране и разработка, инженеринг, търговия с оптични, оптикоелектронни, оптикомеханични, лазерни и термовизионни прибори и системи, инструменти и технологично оборудване, не стандартно оборудване.