Опико ЕООД


От създаването си "ОПИКО" ЕООД се специализира в проектирането и изпълнението на електро инсталациии в жилищни, обществени и промишлени сгради. С течение на времето, дружеството набира сериозен опит, като непрекъснато увеличава годишните обеми на поетите договори, подобрява качеството на изпъление, набира и обучава изпълнителски състав и разширява сферата на дейността си, с цел комплексно задоволяване изискванията на своите клиенти.