Оникс 76-Бисер Илиев ЕТ


Павилион за търговия с храни от неживотински произход.