Олор ООД


Производство на миещи и перилни препарати сьс суровини на HENKEL и други водещи химически предприятия от страната и чужбина.