Олимп - Предпазни Екипировки ЕООД


Производител на специално работно облекло. Специално работно облекло. Лични предпазни средства - ръкавици, каски, очила, визори, антифони, щитове за заварчици, средства за дихателна защита, газдетектори. ЛПС за работа на височина, предпазни обувки, ботуши, диелектрични средства, противопожарна техника. Сертифицирани под ISO 9001 и водещи в сферата на осигуряване на сигурност и комфорт на работното място.