Оймик


  Производство на електронни елементи триади, транзистори, цветодиоди и изделия от тях.Търговия внос и износ на електронни елементи, изделия за електрониката, технологични продукти и разработки.