Озеленяване София


От 1993-та година, досега, ТОТЕХ ЕООД е доказан професионалист в озеленяването. В нашето портфолио се включват над 100 обекта (корпоративно озеленяване), над 150 частни градини са озеленени и положихме тревен чим в почти всеки град в България.

www.озеленяване-софия.com