Одесос ПМБ


Товарно-разтоварни операции и други съпътстващи дейности от/на плавателни съдове и сухоземни транспортни средства, включително и складови операции (приемане, товарене, разтоварване, съхранение, експедиция на генерални, насипни и др. видове товари и обслужване на корабите в района на Пристанището.