Огра ЕООД


Огра ЕООД е консултантска компания с основна дейност подготовка и управление на проекти по различни финансиращи програми.

Нашият екип познава отлично процедурите за работа по проекти, финансирани от структурните фондове на Европейския Съюз, знаем какво предстои и как бизнесът може да се подготви и да получи безвъзмездно финансиране.

Услугите ни са насочени към български фирми и предприятия, които търсят решения и възможности да съфинансират развитието на своя бизнес.