Общинска организация "Христо Ботев" на СОСЗР Стара Загора


Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва по своя характер е национална, родолюбива, съсловна, независима и непартийна организация. Той се изгражда на принципите на доброволността, демократичността и самоуправлението.