Община Перник


Осъществяване на местно самоуправление, административно-правно и информационно обслужване на гражданите и юридическите лица, териториално устройство, финансово стопански дейности и управление на собствеността, както и при делегираните от държавата функции и дейности в областта на образованието, културата, здравеопазването и социалните дейности.