Община Каварна


Осъществяване на местно самоуправление чрез организиране на местни и делегирани публични услуги от общинската администрация и общинския съвет в интерес на местната общност в областта на: административното обслужване, териториално-селищно устройство, управление на собствените ресурси, социални и духовни дейности, образование и здравеопазване.