Фирми за търговия на едро и съхранение в област Стара Загора

1663 фирми

Океан ЕООД

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Нобра-С.Г. продукт-Иван Кирилов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Донка Пантева-2003 ЕТ

 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Ес-Ай Си - Стефка Чакърова ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Вим ЕТ - Стара Загора

 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Гергана Ра-Русанка Александрова ЕТ

 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Дани Мекс ЕООД

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Автокомплекс Керезов ООД

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.