Фирми за захарни и шоколадови изделия в област Стара Загора

104 фирми

Геа ООД

Алармени и охранителни системи.

Стефан Русев-Стебо ЕТ

Обект за производство на трайни и нетрайни сладкарски изделия.

Станчо Саров-Стела ЕТ

Обект за производство на трайни и нетрайни сладкарски изделия.

Димат-Тинка Дойчева ЕТ

 Обект за производство на трайни и нетрайни сладкарски изделия. 

Рада ЕООД

Обект за производство на трайни и нетрайни сладкарски изделия.

Стефан Русев-Стебо ЕТ

Обект за производство на трайни и нетрайни сладкарски изделия.

Стокан ООД

Обект за производство на захарни изделия.

Кридан ООД

Обект за производство на захарни изделия.

Хляб и хлебни изделия ООД - Казанлък

Производство на хляб, специални и диетични видове хляб и хлебни изделия, хляб без брашно "Тонус", сладкарски изделия....

Димат-Тинка Дойчева ЕТ

 Обект за производство на трайни и нетрайни сладкарски изделия. 

Лилия-Минчо Иванов ЕТ

 Обект за производство на трайни и нетрайни сладкарски изделия.