Фирми за търговия на едро и съхранение в област Пловдив

2636 фирми

Стелда СД

Магазин за хранителни стоки.

Петкана Петкана Дзанева ЕТ

 Магазин за пакетирани хранителни стоки. 

Софи - Румяна Гунчева ЕТ

Магазин за безалкохолни напитки и пакетирани хранителни стоки.

Теди - Георги Войнов ЕТ

Магазин за пакетирани хранителни стоки.