Оазис-Иван Стоянов ЕТ


Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.