НУ Любен Каравелов - Съединение


Начално училище.