Счетоводна къща Норма ДорсНорма Дорс е екип от амбициозни професионалисти с над двадесет години опит в областта на правното и счетоводното обслужване, регистрацията на юридически лица в Търговския регистър и животозастраховането.

Норма Дорс предлага следните услуги:

1. Регистрация на фирма – регистрация на ЕООД, регистрация на ООД, регистрация на ЕТ, както и регистрация на фирма по ДДС.

2. Вписване (публикуване) в Търговския регистър на настъпили промени във вече обявени обстоятелства. Такива са: промяна във фирмата (наименованието на дружеството), промяна в предмета на дейност на дружеството, промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, промяна/смяна на управителя на дружеството, промяна в размера на капитала на дружеството, промяна в разпределението и размера на дружествените дялове и т.н.

3. Счетоводство и счетоводни услуги – Норма Дорс извършва абонаментно счетоводно обслужване, годишно счетоводно приключване, управление на личен състав и работни заплати, данъчна защита и др.

4. Животозастраховане – Норма Дорс работи  в сътрудничество с брокер №1 в тази област - Евролайф България, като предлага валутните спестовно-осигурителни програми на Алианц България Живот, Граве България и Уника България.

Екипът ни е висококвалифициран и се стреми максимално да задоволи изискванията на нашите настоящи и бъдещи клиенти.