Новалаб ЕООД


Лабораторията извършва микробиологични и паразитологични изследвания на всички биологични материали:гърлени,носни,вагинални секрети и еякулати,раневи секретии и други,изследвания за здравни книжки и медицински свидетелства на деца постъпващи в детски заведения.

Лабораторията разполага и с най-съвременна апаратура за диагностика на хламидиини инфекции,както и извършва изследвания за микоплазми и уреаплазми.

Не работи с РЗОК