НИН-Неджля Хасанова ЕТ


Самостоятелен щанд за търговия с храни.