Никол -2 - Николина Иванова ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни от неживотински произход.